ITK-maatjes project

Het aantal (meerderejaars) nieuwkomers neemt toe. Velen van u zullen dat merken, meertalige kleuters, expatleerlingen en uitstromers van de Internationale Taalklas. Scholen hebben veel vragen hoe met deze kinderen om te gaan. De ITK is samen met het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland een scholingstraject gestart. We noemen dit het ‘ITK maatjes project’. In 2019-2020 zijn de eerste 12 scholen gestart en eind maart van dit schooljaar werken we alweer met 24 scholen aan dit project. Ook voor schooljaar 2021-2022 kunnen scholen zich weer aanmelden!

Wat is nu precies een ITK maatje?
Iemand uit uw team die geschoold wordt door de ITK en die de opgedane kennis en ervaring gaat delen met de overige collega’s. Uiteraard gaat deze persoon gesteund worden door u als directie en IB en neemt u dit traject op in uw schoolplan. Deze persoon wordt ondersteund via het bestuur en wordt vrijgesteld voor WTF 0,1. Meer informatie in powerpoint onderaan deze pagina.

* Het ITK-maatje wordt gedurende 3 jaar getraind
* Opleiding is op maat, iedere school en ieder maatje is anders
* Doel: vergroten kennis en expertise NT2

Heeft u behoefte aan een ITK maatje op uw school? Zo ja, misschien heeft u al iemand op het oog die deze uitdaging aan zou willen gaan? Wees er snel bij! De deadline voor aanmelden is vrijdag 9 april.

Na aanmelding volgt er een online-gesprek met u als directie en IB, het toekomstige ITK-maatje en het adviescentrum van de ITK. Op basis daarvan wordt bepaald of jullie mee kunnen doen en wanneer de startdatum volgend schooljaar zal zijn.  Nadat jullie je hebben aangemeld, nemen wij contact op om een afspraak te maken voor een intake gesprek.

Zo snel mogelijk, na de meivakantie, maken we bekend welke scholen er volgend jaar mee kunnen doen en wanneer ze kunnen starten. 

Aanmelden