Project

In onze regio, SWV-ZK hebben we de ambitie om een goed meerjarig aanbod voor nieuwkomers neer te zetten. Deze ambitie wordt gesteund door alle besturen in deze regio. Bij deze ambitie hoort een passend plan.
Dit plan heeft geresulteerd in het ÍTK maatje project'.

Informatie project voor besturen

Schooljaar 2019-2020.

 

Week 1

We zijn gestart met het ITK maatjes project! Een plan om kennis en ervaring vanuit de ITK naar de scholen zelf toe te brengen. Dit schooljaar komen er 12 scholen aan de beurt, 4 per blok. Op dit moment is het eerste blok gestart. We werken samen met de Globe (Spaarnesant), De Ark Heemstede (Jong Leren), de Voorwegschool (Stopoz) en de Wilgenhoek (Spaarnesant). Dit totale meerjarenplan duurt 4 jaar. Aan het eind zullen er dus 48 scholen zijn met een ITK maatje.

We proberen zoveel mogelijk op maat te werken, zodat ieder ITK maatje op haar school direct aan de slag kan. De algemene onderwerpen die aan bod komen zijn in ieder geval:

  • cultuurverschillen en achtergronden
  • veiligheid (Traumasensitief werken)
  • communicatie met ouders
  • taal, woordenschat en meertaligheid
  • hoe maak je een onderwijsprogramma op maat
  • als de hulpvraag daarnaar is, alles rond nieuwkomers in de kleuterleeftijd.

Het eerste blok duurt tot begin december, daarna starten de volgende 4 scholen. In zo'n eerste blok werkt het adviescentrum van de ITK intensief samen met de ITK maatjes. Daarna is er nog veel contact, maar gaan de ITK maatjes vooral zelf aan de slag. We komen uiteraard nog wel bij elkaar om te netwerken en er wordt zoveel begeleiding gegeven als nodig is.

De start was op moment van schrijven goed, méér dan goed! We zien heel betrokken ITK maatjes en IB-ers die volop meedenken! We houden jullie op de hoogte!

 

Week 7

We zijn over de helft met de scholen van het eerste blok. De ITK maatjes zijn druk bezig om alles in hun school rondom deze doelgroep in kaart te brengen. Inmiddels weet iedereen welke kinderen in de school (meerderejaars) nieuwkomer zijn. Er is goed gekeken naar de intake. Hoe gaat dat op de eigen school, hoe doet de ITK dat? Ontbreekt er iets, wat is handig om over te nemen? Oudercommunicatie en veilig voelen zijn uitgebreid aan de orde geweest en op dit moment wordt er op alle vier de scholen gewerkt met één bepaalde leerling aan een programma op maat. Hoe maak je zoiets en hoe deel je dat met je collega die het moet gaan uitvoeren? Hoe kan jij als ITK maatje haar daarin ondersteunen?

Naast dit alles maken we een stappenplan. Wat wordt de rol van het ITK maatje binnen de school, hoe gaat zij zich profileren binnen het team? Bij dit proces wordt de IB-er natuurlijk ook nauw betrokken. De manier waarop zo'n stappenplan wordt ingevuld, kan voor iedere school anders zijn.

De komende weken gaan we ervoor zorgen dat het stappenplan in de basis af is aan het eind van dit blok. Daarna wordt het steeds verder uitgewerkt tot het een helder en eenduidig document is geworden. Iedereen blijft daarnaast bezig met het monitoren van de leerlingen, hoe gaat het met hen, hoe zijn de resultaten, welke leerkracht heeft er hulp nodig? Zo wordt vanzelf duidelijk wat op de eigen school prioriteit heeft om in de volgende blokken aan te gaan werken.

 

Informatie ITK maatje project