Leerkrachtmiddagen SWV

Op 16 oktober 2019 en 5 februari 2020 worden er twee leerkrachtmiddagen georganiseerd door het SWV. Om deze middagen zo zinvol en nuttig mogelijk te laten verlopen vragen we je om casussen mee te nemen.

Voor 'Onderwijsaanbod op maat' kies je een leerling ( bijvoorbeeld uitstromer ITK) uit je klas die niet aan alle vakken mee kan doen. Die leerling heeft voor één of meerdere vakken een eigen programma nodig. Neem van deze leerling de meest recente toetsresultaten mee en eventueel werk, waaruit we een goede beginsituatie kunnen halen. Aan de hand van die scores en jouw verhaal over de leerling bedenken we gezamenlijk een mogelijk programma.

Onderwijsaanbod op maat
Stel:
Je bent leerkracht van groep 6. Er komt in januari een leerling vanuit de Internationale Taalklas (ITK) bij jou in de klas. Een sterke leerling, zegt de ITK. Echter...deze leerling scoort bijna eind groep 5 op technisch lezen en rekenen en eind groep 4 op begrijpend lezen en spelling. Hoezo een sterke leerling? Hoe kun je hiermee omgaan in jouw groep? En hoe zorg je ervoor dat het kind toch sprongen blijft maken? In deze workshop denken we heel concreet met je mee.

Voor 'Taal en woordenschat' vragen we je om wat voorbeelden mee te nemen waar de leerling of leerlingen op uit vallen. Bijvoorbeeld een wereldoriëntatieles of begrijpend leesles.

Taal en woordenschat
Heb je een eerste of tweedejaars nieuwkomer in de klas? Of een anderstalig kind dat in Nederland is geboren, maar (nog) weinig met de Nederlandse taal in aanraking is geweest? Deze kinderen hebben extra aanbod nodig op taalgebied. Een grote woordenschat is onmisbaar voor de zaakvakken en begrijpend lezen. Hoe kun je de taalvaardigheid vergroten, de woordenschat uitbreiden en de mondelinge taal bevorderen? In deze presentatie geven we tips op het gebied van taal en woordenschat.

Aanmelden via SWV ZK