Onderwijs aanbod op maat

Onderwijs aanbod op maat

Het is belangrijk dat er in de klas een balans is tussen werk dat de leerling zelfstandig kan maken en werk dat instructie behoeft. Dit geldt ook voor de leerlingen die nog niet zoveel jaar in Nederland zijn. Het dilemma is echter de klassenorganisatie en het groepsniveau. In deze workshop geven we je tips hoe je hiermee om kunt gaan.

Stel:
Je bent leerkracht van groep 6. Na de voorjaarsvakantie komt er een leerling vanuit de Internationale Taalklas (ITK) bij jou in de klas. De leerkracht van de ITK heeft aangegeven dat dit een sterke leerling is en dat hij grote sprongen heeft gemaakt. Echter... als jij naar de resultaten kijkt van de laatste toetsperiode bij de ITK, dan zie je dat deze leerling bijna eind groep 5 scoort op technisch lezen en rekenen, maar eind groep 4 op begrijpend lezen en spelling. Hoezo een sterke leerling?

Perspectief vanuit de ITK:
Deze leerling kwam binnen en was nog niet bekend met het Latijnse schrift. In 1 jaar tijd heeft deze leerling het schrift aangeleerd, maar tevens ook grote sprongen door de leerstof gemaakt. De leerling is in één jaar tijd 2-3 jaar vooruit gegaan! Daarnaast kan de leerling nu niet alleen Nederlands spreken, maar de leerling zit ook op een sportclub, fietst zelfstandig naar school en heeft vrienden in de buurt. Dit is een leerling die veel potentie heeft!

In deze workshop:
In deze workshop denken we heel concreet met je mee. Welke leermaterialen gebruik je nu in je klas, wat is het exacte beginniveau van de leerling, hoe zit je klassenorganisatie in elkaar? Kortom: wat is er mogelijk? Samen maken we een plan waarin er voor de leerling een goede balans is tussen zelfstandig werk en uitdagende nieuwe stof. Een plan waarin er een gericht aanbod is, zodat de leerling sprongen kan blijven maken!

In het schooljaar 2019-2020 bieden we deze workshop aan op:

  • 23-01-2020 15:00-16:30 uur.

De workshop is kosteloos voor teamleden die werkzaam zijn binnen Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland.

Aanmelden is verplicht.