lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Welke vaardigheden en praktische kennis heb je nodig?

Het handboek biedt leerkrachten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers onmisbare praktische kennis en vaardigheden om goed om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van de vele getraumatiseerde leerlingen waar ze op hun school, mede door de invoering van Passend Onderwijs, in toenemende mate mee te maken hebben. Door traumasensitief onderwijs te bieden aan de kinderen die het nodig hebben wordt het klassenklimaat voor alle kinderen veiliger en de effectieve leertijd en de leeropbrengsten van alle kinderen hoger.

Informatie

Auteur(s): Leony Coppens, Carina van Kregten, Marthe Schneijderberg
Uitgever: SWP
Jaar van uitgave: 2017
ISBN: 9789088505621

 

Bekijk op LOWAN een inkijkexemplaar