samenleren op een superdiverse school

Samenleren op een superdiverse school

Wat is er nodig voor groepsvorming, ouderbetrokkenheid en meer

Met de komst van nieuwkomers neemt de diversiteit op onze scholen toe. We spreken over superdiversiteit. De leraar wordt gevraagd het samenleren te stimuleren, maar wat is daarvoor nodig? In deel 1 wordt op grond van theoretische inzichten beschreven wat de leraar onder andere kan doen op het gebied van identiteitsontwikkeling, groepsvorming, ouderbetrokkenheid en het sociaal-emotioneel leren. In deel 2 worden de competenties van de leraar op een superdiverse school verder verkend aan de hand van een 20-tal anekdotes over de lessen van juf Sofie en haar 6 Syrische leerlingen Ward, Parwin, Sana, Sedra, Yaser en Jamil.

Informatie

Auteur(s): Ria Goedhart
Uitgever: SWP
Jaar van uitgave: 2018
ISBN: 9789088508141

Link naar LOWAN voor gratis inkijkexemplaar