Speel je wijs

Speel je wijs

Dramalessen ter versterking van de mondelinge taal

'Speel je wijs' is een verzameling van  creatieve lessen om het woordenschatonderwijs een nieuwe en creatieve boost te geven. De boeken staan vol met lessuggesties (in een prettige opbouw) die de mondelinge taal bij leerlingen kunnen versterken. Daarnaast zijn het gewoon leuke lessen om met de hele groep te doen.

Er zijn twee boeken:

 • Speel je wijs woordenschat groep 1-4
 • Speel je wijs groep 4-8

Taalmethode of dramamethode?
Tijdens de lessen ‘Speel je wijs’ verbeteren leerlingen hun mondelinge taalvaardigheden, maar wordt ook het groepsgevoel versterkt.

Uitgangspunten:

 • De kerndoelen en Tule doelen Mondeling taalonderwijs.
 • De feedback van de kinderen zelf tijdens de testperiode en de referentiekaders taal.
 • De woorden die gebruikt zijn komen uit de meest gebruikte taalmethodes, basiswoordenlijsten en methodes voor oriëntatie op jezelf en de wereld om je heen.
 • In de methode komen de kerndoelen van mondeling taalonderwijs, kunstzinnige oriëntatie, taalbeschouwing, en Engels aan bod.
 • Binnen "Speel je wijs' wordt een logische koppeling van vakgebieden spelenderwijs aangeboden.
 • Alle lessen binnen 'Speel je wijs' zijn thematisch geschreven.

De boeken

 • In 'Speel je wijs' woordenschat 1-4 staan, naast de theoretische achtergrond, vele spelvormen beschreven met een duidelijk overzicht van welke woordgroepen aan bod komen. Elke les heeft als titel een spreekwoord of gezegde.
 • In 'Speel je wijs' 4-8 staan de dramatische werkvormen en spelvormen beschreven op alfabet met doelen en een lesvoorbeeld erbij.
 • Het laatste stuk van 'Speel je wijs' woordenschat 1-4 bestaat uit 100 spelletjes om opnieuw te spelen met woorden.