Voortgezet Onderwijs

Er stromen regelmatig leerlingen van de ITK uit naar het Voortgezet Onderwijs.

De doorstroombegeleider Dianne Kruyver begeleidt de VO-scholen hierbij.

We hebben ook een website:

- Tips en adviezen

- Overdracht van ITK naar VO

- Wettelijk kader en rechten

Let op: Dinsdag 15 oktober van 15:30 - 17:00 uur mentorenbijeenkomst in de ITK!

Er worden veel wetenswaardigheden rond deze doelgroep gedeeld, er worden ideeën uitgewisseld en er wordt u gevraagd om met ons mee te denken! Er zijn al heel veel aanmeldingen, maar er kunnen altijd nog meer mensen bij! Kom ook! 

Adres: Prinses Beatrixdreef 6, 2033 TX Haarlem.

 

Contact