Veiligheid en communicatie

Veiligheid en communicatie

Een kind moet zich veilig voelen voordat we het over leren kunnen hebben.

Hierover gaat deze workshop. Tevens hebben we het over communicatie naar ouders en dan met name ouders die de Nederlandse taal niet spreken. Als ouders en leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt, hoe ze kunnen communiceren met school, dan is dat een goede basis voor een veilige setting.

Hoe kunnen ouders contact opnemen met de school? Hoe kunnen ze vragen hoe het gaat met hun kind? Mogen ouders kijken hoe het er in de klas aan toe gaat?

Niet alleen de leerling is nieuw in Nederland, de ouders vaak ook. Vaak is de school in het land van herkomst heel anders georganiseerd. Wij merken dat ouders veel vragen hebben en het enorm helpt als ze in de aula mogen zitten en de sfeer kunnen voelen/proeven. Of even kijken in de klas, soms is alleen om het hoekje kijken al voldoende (ook als ze 11 jaar zijn).

Doordat we vaak niet dezelfde taal spreken als de ouders, is het ook noodzakelijk om na te denken hoe je hiermee om kunt gaan. Is skype of face-time een oplossing? Is er iemand in het netwerk van de ouders of is het een gesprek waarbij het kind kan vertalen? 
Ook geven we informatie en tips over het inzetten van een telefonische tolk.

Deze workshop is kosteloos voor teamleden die werken binnen het Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland. Aanmelden is verplicht.

In schooljaar 2019-2020 geven we deze workshop op:

  • 11-03-2020 van 15:00-16:30 uur