OPP

4- en 5 jarige nieuwkomers zijn welkom in de ITK als ze een oudere broer of zus hebben die ook naar de ITK gaat. Logistiek is dat voor ouders, die vaak ver weg wonden, veel handiger. Ook kunnen basisscholen een arrangement inkopen voor een 4 of 5 jarige nieuwkomer als ze niet kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van de betreffende leerling. Het kind blijft dan een half jaar tot een jaar in de ITK. In overleg met de basisschool en de ouders bekijken we wanneer het kind weer terug kan stromen.

We houden een ontwikkelingsperspectief (OPP) bij voor deze kleuters. Voor leerlingen bij wie we extra zorg vermoeden, hanteren we daarnaast ook nog een observatieschema. De doelen in de OPP's hebben we zelf samengesteld met behulp van de SLO leerlijnen. 

Bij leerlingen vanaf 6 jaar houden we de voortgang bij in een OPP dat past bij hun achtergrondsituatie. We kijken dan naar leeftijd, wel of niet bekend met het Latijnse schrift en of de leerling al enige onderwijservaring in het land van herkomst heeft opgedaan. Dit OPP is tevens het LVS, maar ook het document waarin we beschrijven welke aanpassingen  gedaan worden als het leerproces stagneert of juist heel goed vordert. Dit OPP is tevens het overdrachtsdocument (OVD) dat we altijd meesturen als een leerling bij ons uitstroomt naar een reguliere basisschool.

Een voorbeeld hiervan vind je hieronder.