VO schema

Voor ouders van nieuwkomers is ons Nederlandse onderwijssysteem vaak moeilijk te begrijpen, het is totaal anders dan ze gewend zijn. In onze kopklassen gebruiken we dit schema bij oudergesprekken om het systeem uit te leggen en te laten zien dat VO scholen criteria hanteren waar kinderen aan moeten voldoen om toegelaten te worden. We hebben gemerkt dat dit veel duidelijkheid schept.

VO schema