van Sinterklaas tot Suikerfeest

Van Sinterklaas tot Suikerfeest

Culturele thema's en begrijpend lezen

In het boek 'Van Suikerfeest tot Sinterklaas' worden alle belangrijke feesten die in Nederland voorkomen, besproken. Elke feestdag is op een aparte spread in makkelijk leesbaar Nederlands uitgelegd, geïllustreerd en toegelicht. De teksten zijn zeer geschikt als oefening in begrijpend lezen, terwijl de lezer tegelijkertijd kennis van de maatschappij opdoet. Het taalniveau is net onder A2. Moeilijke woorden zijn gemarkeerd en worden achter in het werkboek uitgelegd. 'Van Sinterklaas tot Suikerfeest' biedt veel stof voor gesprekken over onze multiculturele samenleving.

Meer info via LOWAN
rechten van alle kinderen

Rechten van alle kinderen

Makkelijk geschreven

De rechten van het kind gelden voor alle kinderen (0-18 jaar) ter wereld. Met veel voorbeelden wordt geïllustreerd welke rechten kinderen hebben. Alles in eenvoudige taal 'A2 niveau', want ook daar heb je recht op!

Meer info via LOWAN