VO: NT2 kaart

De leerling < 6 jaar in Nederland heeft recht op:

  • 30 minuten extra tijd bij toetsen
  • aangepaste toetsen, bv mondeling of ingekort
  • het stellen van vragen ter verduidelijking van de toetsvraag
  • het gebruik van een woordenboek Nederlands-eigen taal of evt Nederlands-Engels
  • beoordeling via richtlijnen dyslexie en Moderne Vreemde Talen (bijv dispensatie spelfouten)

In onze regio is een NT-2 kaart in ontwikkeling.
Hieronder kan je alvast het concept downloaden.

NT-2 kaart