15 maatjes!

maart 2020

Er valt veel te melden! We hebben nu 15 scholen met een ITK maatje, 12 in Haarlem en 3 in ons project in Zandvoort. We werken in periodes met blokken, zodat we al die verschillende scholen goed uit elkaar kunnen houden. Handig met onze planning! Afgelopen week hebben we de ITK maatjes van periode 3 blok 1 in de ITK ontvangen. Zij starten 23 maart. Hierover later meer!

De ITK maatjes van periode 1 blok 3 gaan in dit blok nu echt over tot de eigen praktijk. We hebben 3 sessies gehad over taal en woordenschat waarin onder andere methodes, scaffolding, didactiek en planmatig aanbieden aan de orde zijn gekomen. Op een aantal scholen komen met betrekking tot woordenschat mooie plannetjes en uitvoeringen tot stand! Nu gaan we kijken hoe deze maatjes het beste hun collega's kunnen gaan begeleiden. Hier hebben we ook heel hard de directie en de IB-er(s) voor nodig. Dit treft immers de hele school!

De ITK maatjes uit periode 2 blok 2 zijn zich inmiddels (nog meer) bewust van wat het inhoudt om families afkomstig uit het buitenland in school te hebben. Met hen gaan we nu verder met taal en woordenschat en kijken of we bij de kleuters in hun scholen samen iets op kunnen zetten. Voor iedere school kan dat anders zijn, het project is echt op maat.

In Zandvoort zijn we druk bezig om met elkaar prioriteiten te stellen. Wat willen de scholen en waar zetten we op in?

Leuke voorbeelden hebben we inmiddels volop! Een leerkracht van groep 8 die ook ITK maatje is, heeft een dusdanig mooie aanpak met de (moeilijke) woorden uit de lessen van STAAL opgezet dat al haar leerlingen een voldoende hadden bij de toets. Dit was nog nooit voorgekomen! Nu gaat ze hier nog wat verder mee experimenteren en dan breiden we het uit naar de andere groepen. Dit is een school met veel kinderen met een taalachterstand.

Andere leerkrachten die ook ITK maatje zijn, hebben in hun kleuterklas een plan opgezet. Meest opvallend daarin is, dat door de extra aandacht, sommige kleuters nu ineens wel durven te praten die dat daarvoor beslist niet deden. Met een goede planning blijkt het mogelijk om in de klas ook met de nieuwkomers iets extra's te doen. We zijn pas net begonnen, maar de resultaten zijn zeker bemoedigend! Mooi om te zien! 

Terug naar project