Blijven groeien

januari 2021

Nieuwe scholen zijn gestart!
Periode 5 blok 1 is gestart. Dat zegt jullie als lezers natuurlijk niks, maar voor ons betekent het dat de vijfde groep ITK maatjes is gestart met blok 1.

In dit blok vindt vooral bewustwording plaats; wat betekent het om een meerderejaars nieuwkomer in je school te hebben?

Diverse groep.
Een leuke zeer diverse groep; de Al Ikhlaas, de Zuidwester, Jong Geleerd en de Bavoschool (Westergracht).

De hulpvragen variëren van ‘hoe ga ik om met kleuters die binnenkomen en de Nederlandse taal niet spreken’ als ‘hoe zet ik een goed woordenschatprogramma op door de hele school’.

Hulpvraag breidt zich uit of verandert.
Wat we merken bij de andere groepen ITK maatjes die al langere tijd meedraaien, is dat de hulpvraag verandert in de loop van de tijd of zich uitbreidt.

Kinderen die 2-3 jaar geleden van de ITK of een andere taalklas zijn uitgestroomd, blijken soms niet vooruitgegaan te zijn op de CITO toetsen of heel minimaal. Door op een andere manier hiernaar te kijken, ontdekken we samen dat er ergens iets is blijven liggen. In de groep valt het dan niet zo op. Het kind is heel gemotiveerd, doet goed mee en haalt op de methodetoetsen regelmatig voldoendes, maar bij de CITO’s zie je keer op keer een V.

 Kind hoort te blijven groeien.
Dat hoort niet standaard bij een meerderejaars nieuwkomer! Natuurlijk doet een kind er een paar jaar over om de taal goed te leren en de woordenschat uit te breiden, maar het is niet zo dat een achterstand bij bijvoorbeeld spelling en technisch lezen niet ingehaald kan worden. Vaak als we dan met de leerkracht, IB-er en het ITK maatje hier kritisch naar kijken, dan zien we dat het kind in één jaar ITK van een AVI 0 sprong naar een AVI E5 en nu al langere tijd blijft steken op datzelfde AVI E5 niveau. De oplossing zit ‘m vaak in het invoeren van een goed technisch leesaanbod, dat met kleine praktische tips goed uitvoerbaar is in de klas. 

Samen ontdekken.
Om juist dit te voorkomen is één van de redenen waarom we het project hebben bedacht. Al voordat de leerling start moet er een goede warme overdracht plaats vinden. Vanuit de ITK zijn wij ons eigen team hierin ook beter aan het scholen. Wat draag je over naast het al uitgebreide overdrachtsdocument en hoe kun je je collega die nu jouw leerling in de groep krijgt op een goede manier wijzen op de achterstand die er nog bestaat. Het ITK maatje is daar bij aanwezig en neemt het daarna over en helpt haar collega met het opzetten van een goed behapbaar uit te voeren programma. Mooi is dat de school dit, door met het project mee te doen, zelf ontdekt en dan ook de noodzaak inziet van een andere aanpak.

Terug naar homepage