Project VO

juli 2021

Na het PO nu ook een project in het VO! ISK en ITK starten samen een pilot op het Haarlemcollege, het Spaarnecollege en het Coornhert!

Aanleiding:
In het najaar van 2020 is er een enquête gehouden op VO-scholen die meerjarige nieuwkomers ontvangen. Hieruit kwam een aantal knelpunten naar voren:

  • Er is weinig bekend over de leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn.
  • De leerlingen worden niet aangemerkt als zorg leerling waardoor er te laat om hulp wordt gevraagd.
  • Er is weinig of geen oudercontact
  • Er is geen aanbod voor woordenschat
  • Taalgebruik van docent is snel, leerlingen durven geen hulp te vragen
  • Scholen willen wel samenwerken op dit vlak, maar het lukt steeds niet.

 Hieruit zijn aanbevelingen gekomen. In het komende schooljaar, 2021-2022 gaan we gezamenlijk (SWV Zuid-Kennemerland VO, ISK, ITK en de 3 VO-scholen) deze pilots draaien om de knelpunten op te pakken en de aanbevelingen uit te voeren. In september volgt het plan van aanpak op deze site!

Terug naar homepage