Leerlingen in beeld

oktober 2019

We zijn over de helft met de scholen van het eerste blok. De ITK maatjes zijn druk bezig om alles in hun school rondom deze doelgroep in kaart te brengen. Inmiddels weet iedereen welke kinderen in de school (meerderejaars) nieuwkomer zijn. Er is goed gekeken naar de intake. Hoe gaat dat op de eigen school, hoe doet de ITK dat? Ontbreekt er iets, wat is handig om over te nemen? Oudercommunicatie en veilig voelen zijn uitgebreid aan de orde geweest en op dit moment wordt er op alle vier de scholen gewerkt met één bepaalde leerling aan een programma op maat. Hoe maak je zoiets en hoe deel je dat met je collega die het moet gaan uitvoeren? Hoe kan jij als ITK maatje haar daarin ondersteunen?

Naast dit alles maken we een stappenplan. Wat wordt de rol van het ITK maatje binnen de school, hoe gaat zij zich profileren binnen het team? Bij dit proces wordt de IB-er natuurlijk ook nauw betrokken. De manier waarop zo'n stappenplan wordt ingevuld, kan voor iedere school anders zijn.

De komende weken gaan we ervoor zorgen dat het stappenplan in de basis af is aan het eind van dit blok. Daarna wordt het steeds verder uitgewerkt tot het een helder en eenduidig document is geworden. Iedereen blijft daarnaast bezig met het monitoren van de leerlingen, hoe gaat het met hen, hoe zijn de resultaten, welke leerkracht heeft er hulp nodig? Zo wordt vanzelf duidelijk wat op de eigen school prioriteit heeft om in de volgende blokken aan te gaan werken.

Terug naar project