Nieuw! Project Zandvoort

januari 2020

In Zandvoort groeit het leerlingenaantal met een niet-Nederlandstalige achtergrond. Veel kleuters komen binnen die de taal niet of nauwelijks spreken. In de hogere groepen zijn nieuwkomers ingestroomd die niet naar de ITK konden, omdat er geen vervoer was. Ouders vonden het moeilijk om hun kinderen alleen met het openbaar vervoer te laten gaan en hadden geen mogelijkheid om hun kinderen zelf te brengen. Gelukkig is er nu wel vervoer en kunnen de nieuwkomers van 6 jaar en ouder gemakkelijker naar de ITK komen! We hebben alweer verschillende gezinnen in onze school.

Voor de kleuters en de kinderen met een taalachterstand is er hulp nodig. De gemeente heeft hier geld voor beschikbaar gesteld. Na overleg met alle betrokken partijen is besloten dat op vier scholen een project start met ondersteuning vanuit de ITK.

Deelnemende scholen zijn: de Mariaschool, de Nicolaasschool en de Hannie Schaftschool.

In januari starten we en dan gaan we met elkaar bekijken waar de overlap zit tussen de verschillende scholen en wat op iedere afzonderlijke school prioriteit heeft. Het project zal van een soortgelijke strekking zijn als het ITK maatjes project. Ook op deze scholen willen we een persoon gaan opleiden die de kinderen gaat monitoren en haar collega's gaat helpen met tips en adviezen hoe je deze kinderen in de klas het beste kunt ondersteunen. Ook voor deze scholen stellen de besturen (Jong Leren en Stopoz) wtf 0,1 beschikbaar.

Wat een mooie kans en wat een leuke uitdaging! 

Terug naar project