Nog steeds online

maart 2021

Nog steeds voeren we ons project online uit. We weten al bijna niet beter. Het betekent in de praktijk dat er meerdere gezamenlijke bijeenkomsten via Teams zijn waarin we kennis met elkaar delen. We zien uit naar de tijd dat we weer even een school in kunnen lopen en een kijkje kunnen nemen in de klassen.

Start periode 6.
De ITK maatjes van periode 6 zijn gestart. De Nicolaas Beetsschool, de SAB, Molenwiek Dalton en Don Bosco. Twee toch wat ‘witte’ scholen en twee scholen die in een multiculturele wijk staan; een mooie diversiteit.

Meertalige leerlingen.
De zgn witte scholen krijgen steeds meer expatgezinnen, maar blijken ook veel meer meertalige leerlingen in school te hebben dan ze aanvankelijk dachten. Die kinderen vallen nooit op, doen met alles mee, maar nu we ons er met elkaar wat meer in verdiepen zien we toch dat ook die kinderen wat meer moeite hebben met begrijpend lezen. Met kleine tips en adviezen zijn de leerkrachten van die kinderen vaak al geholpen en in dat proces zitten we nu. Wat is de oorzaak dat de kinderen dit lastig vinden? Natuurlijk woordenschat, maar ook zien we regelmatig dat de leesstrategieën niet altijd bekend zijn. De (talige) uitleg daarvan gaat dan soms toch wat langs de kinderen heen waardoor ze niet goed weten hoe ze antwoorden in de tekst kunnen vinden en ook hoe ze het juiste antwoord kunnen kiezen bij multiplechoice vragen. Tel daar dan de toch wat meer beperkte woordenschat bij op en dan zijn de prestaties minder dan verwacht. Ook deze leerlingen hebben toch net een beetje meer aandacht nodig.

Terug naar homepage