Stappenplan werkt!

september 2020

 

Het is nu september en we zijn weer volop aan de gang op inmiddels 16 scholen in Haarlem. De ITK maatjes die precies een jaar geleden zijn gestart, zijn nu vooral bezig met het delen van alle kennis die zij hebben opgedaan in het eerste jaar. Samen zoeken we naar een goede manier om dit te verwezenlijken. We proberen dit zo vraaggestuurd mogelijk te doen. Dat betekent dat op de ene school er vooral gewerkt wordt aan een plan in de groepen 1-2 en op een andere school gezocht wordt naar een goede manier om het begrijpend lezen een boost te geven.

Van de besturen hoorden we terug dat ze op scholen hadden gezien dat het stappenplan is opgenomen in het Schoolplan. Dat was ook de opzet, maar hoe leuk is het dat dit door de besturen wordt opgemerkt en ook weer enthousiast wordt gedeeld.

Door dit stappenplan, dat wordt aangepast naar de eigen school, wordt het steeds duidelijker wat de rol van het ITK maatje is binnen het team.

Ook bij de andere ITK maatjes die later zijn gestart, zien we onverminderd enthousiasme en we vinden het mooi om te merken hoeveel meer zij zien in de klassen en bij de kinderen. Met ‘zien’ bedoelen we dat er steeds beter wordt opgemerkt wat de kinderen nog te kort komen en waar op gelet moet worden.

Deze periode zijn ook twee SBO scholen gestart. Dat vraagt weer een andere benadering en vooral ook het samen bekijken van wat de hoogste prioriteit heeft en waar het beste mee gestart kan worden. Het aantal NT2 kinderen op deze scholen is erg hoog hebben we al gezien, dus genoeg te doen.

Een mooie start en nu maar hopen dat corona niet te veel roet in het eten gooit!

 

Terug naar home