We zijn gestart!

september 2019

We zijn gestart met het ITK maatjes project! Een plan om kennis en ervaring vanuit de ITK naar de scholen zelf toe te brengen. Dit schooljaar komen er 12 scholen aan de beurt, 4 per blok. Op dit moment is het eerste blok gestart. We werken samen met de Globe (Spaarnesant), De Ark Heemstede (Jong Leren), de Voorwegschool (Stopoz) en de Wilgenhoek (Spaarnesant). Dit totale meerjarenplan duurt 4 jaar. Aan het eind zullen er dus 48 scholen zijn met een ITK maatje.

We proberen zoveel mogelijk op maat te werken, zodat ieder ITK maatje op haar school direct aan de slag kan. De algemene onderwerpen die aan bod komen zijn in ieder geval:

  • cultuurverschillen en achtergronden
  • veiligheid (Traumasensitief werken)
  • communicatie met ouders
  • taal, woordenschat en meertaligheid
  • hoe maak je een onderwijsprogramma op maat
  • als de hulpvraag daarnaar is, alles rond nieuwkomers in de kleuterleeftijd.

Het eerste blok duurt tot begin december, daarna starten de volgende 4 scholen. In zo'n eerste blok werkt het adviescentrum van de ITK intensief samen met de ITK maatjes. Daarna is er nog veel contact, maar gaan de ITK maatjes vooral zelf aan de slag. We komen uiteraard nog wel bij elkaar om te netwerken en er wordt zoveel begeleiding gegeven als nodig is.

De start was op moment van schrijven goed, méér dan goed! We zien heel betrokken ITK maatjes en IB-ers die volop meedenken! We houden jullie op de hoogte!

Terug naar project