ITK-maatjes project

Het aantal (meerderejaars) nieuwkomers neemt toe. Velen van u zullen dat merken, meertalige kleuters, expatleerlingen en uitstromers van de Internationale Taalklas. Scholen hebben veel vragen hoe met deze kinderen om te gaan. De ITK is samen met het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland een scholingstraject gestart. We noemen dit het ‘ITK maatjes project’. In 2019-2020 zijn de eerste 12 scholen gestart en eind maart van dit schooljaar werken we alweer met 24 scholen aan dit project. In het schooljaar 2021-22 zijn nog een paar plekjes vrij.

Wat is nu precies een ITK maatje?
Iemand uit uw team die geschoold wordt door de ITK en die de opgedane kennis en ervaring gaat delen met de overige collega’s. Uiteraard gaat deze persoon gesteund worden door u als directie en IB en neemt u dit traject op in uw schoolplan. Deze persoon wordt ondersteund via het bestuur en wordt vrijgesteld voor WTF 0,1. Meer informatie in powerpoint onderaan deze pagina.

* Het ITK-maatje wordt gedurende 3 jaar getraind
* Opleiding is op maat, iedere school en ieder maatje is anders
* Doel: vergroten kennis en expertise NT2.

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk. Maart 2022 is de laatste groep scholen gestart. Uiteraard kunt u ons altijd bellen of mailen als u advies of hulp wilt.