In de klas: algemeen

Een meerderejaars nieuwkomer in de klas,
Wat betekent dat precies?

Op de ITK is de basis gelegd voor het Nederlands. Binnen het reguliere onderwijs kan én moet deze Nederlandse taalvaardigheid verder ontwikkeld worden. 
Deze leerlingen moeten zich de nieuwe vakken eigen maken en tegelijkertijd werken aan de Nederlandse taalvaardigheid. Taalondersteuning is daarbij onmisbaar.

De overstap naar het VO kan groot zijn. Vaak hebben deze leerlingen nog geen of weinig contact gehad met Nederlandse kinderen. Het vertrouwen dat deze leerling op jullie school succesvol kan instromen is groot. Maak gebruik van zijn/haar gemotiveerde en betrokken houding. De mentor is belangrijk voor deze leerlingen en heeft een spilfunctie.  Een band opbouwen en de leerling zien helpt bij het vergroten van het zelfvertrouwen. 

Meer info over Taal in de klas